ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายโรงสี สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 30 รายการ


ประเภท : โรงสี
ราคา : 1,674,000 บาท
ขนาด : 0-2-37.60
ที่ตั้ง : ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 2,119,000 บาท
ขนาด : 1-1-43.00
ที่ตั้ง : เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 7,596,000 บาท
ขนาด : 7-0-8.00
ที่ตั้ง : ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 14,172,000 บาท
ขนาด : 8-0-91.00
ที่ตั้ง : โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 14,935,000 บาท
ขนาด : 9-1-4.20
ที่ตั้ง : ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 15,299,000 บาท
ขนาด : 37-2-43.00
ที่ตั้ง : โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 22,821,000 บาท
ขนาด : 11-1-1.60
ที่ตั้ง : สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 24,509,000 บาท
ขนาด : 18-1-70.00
ที่ตั้ง : เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 27,172,000 บาท
ขนาด : 7-3-56.80
ที่ตั้ง : หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 28,054,000 บาท
ขนาด : 7-2-22.00
ที่ตั้ง : หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 28,156,000 บาท
ขนาด : 17-0-37.00
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 29,635,000 บาท
ขนาด : 9-3-32.00
ที่ตั้ง : แม่กุ แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 35,403,000 บาท
ขนาด : 14-3-56.00
ที่ตั้ง : พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 35,735,000 บาท
ขนาด : 37-3-55.00
ที่ตั้ง : น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 38,870,000 บาท
ขนาด : 14-0-60.00
ที่ตั้ง : หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 42,588,000 บาท
ขนาด : 40-0-7.00
ที่ตั้ง : หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 44,220,000 บาท
ขนาด : 18-0-75
ที่ตั้ง : อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 49,885,000 บาท
ขนาด : 51-2-84.00
ที่ตั้ง : โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 50,359,000 บาท
ขนาด : 12-0-57.00
ที่ตั้ง : เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : โรงสี
ราคา : 53,429,000 บาท
ขนาด : 31-1-39.00
ที่ตั้ง : โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โรงสีหลุดจำนอง โรงสีธนาคารยึด เช็คโรงสีติดธนาคาร ค้นหาโรงสีติดธนาคาร ขายโรงสีติดธนาคาร ประกาศขายโรงสีกรมบังคับคดี