ค้นหาสินทรัพย์

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 100 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 58-1-37-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-67.4-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 38-1-21-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 ไร่ 2 งาน 93.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านเรือน ป่าซาง จังหวัดลำพูน


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0 ไร่ 2 งาน 53.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองแฝก สารภี จังหวัดเชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 90-0-64-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง,ท่าทอง,วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0 ไร่ 0 งาน 38.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กระบี่น้อย เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-11-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บัวบาน ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2 ไร่ 1 งาน 31.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ริมกก เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : 375,000
ขนาด : 0-0-1
ที่ตั้ง : ประดาง วังเจ้า ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : 424,000
ขนาด : 0000-0-57.0
ที่ตั้ง : ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,232,000
ขนาด : 0-1-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,238,000
ขนาด : 0-0-98.5
ที่ตั้ง : ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,312,000
ขนาด : 2-1-47
ที่ตั้ง : บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,667,000
ขนาด : 0000-0-50.8
ที่ตั้ง : อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,686,000
ขนาด : 1-0-17
ที่ตั้ง : •สบเตี๊ยะ •จอมทอง •เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,730,000
ขนาด : 0-1-6
ที่ตั้ง : •บ่อสุพรรณ •สองพี่น้อง •สุพรรณบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,760,000
ขนาด : 0-1-91-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,927,000
ขนาด : 0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านซุ้ง นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (3636)
+ บ้าน (555)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (8)
+ โกดัง (116)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด เช็คโกดังติดธนาคาร ค้นหาโกดังติดธนาคาร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี