ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายเพิงเอนกประสงค์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 23 รายการประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 574,000 บาท
ขนาด : 1-3-0.00
ที่ตั้ง : หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 687,000 บาท
ขนาด : 0-1-31.00
ที่ตั้ง : ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 759,000 บาท
ขนาด : 0-1-88.90
ที่ตั้ง : บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 843,000 บาท
ขนาด : 0-2-45.00
ที่ตั้ง : นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 942,000 บาท
ขนาด : 0-1-78.00
ที่ตั้ง : ดอนตูม บางเลน นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 984,000 บาท
ขนาด : 2-3-92.00
ที่ตั้ง : ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 1,050,000 บาท
ขนาด : 4-2-82.00
ที่ตั้ง : ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 1,092,000 บาท
ขนาด : 0-3-21.00
ที่ตั้ง : แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 1,152,000 บาท
ขนาด : 0-0-84.00
ที่ตั้ง : บ้านหนุน สอง แพร่
ดูรายละเอียด
ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 1,565,000 บาท
ขนาด : 0-3-94.80
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 2,182,000 บาท
ขนาด : 0-1-98.00
ที่ตั้ง : เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 2,302,000 บาท
ขนาด : 5-0-50.00
ที่ตั้ง : เวียงต้า ลอง แพร่
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 2,306,000 บาท
ขนาด : 0-3-47.10
ที่ตั้ง : จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 3,204,000 บาท
ขนาด : 19-3-56.00
ที่ตั้ง : บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 3,277,000 บาท
ขนาด : 0-3-55.00
ที่ตั้ง : ระวะ ระโนด สงขลา
ดูรายละเอียดประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : 4,593,000 บาท
ขนาด : 12-2-9.60
ที่ตั้ง : ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงเอนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงเอนกประสงค์ธนาคารยึด เช็คเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ค้นหาเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ขายเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงเอนกประสงค์กรมบังคับคดี