ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายขายอื่น สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 15 รายการ


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-98
ที่ตั้ง : ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-71
ที่ตั้ง : เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0
ที่ตั้ง : นาดี เมือง อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-19
ที่ตั้ง : ตลาด เมือง มหาสารคาม
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0
ที่ตั้ง : กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-1
ที่ตั้ง : สามเงา สามเงา ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-87.10
ที่ตั้ง : วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-31
ที่ตั้ง : เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-1.40
ที่ตั้ง : หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-44
ที่ตั้ง : ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-0-71.80
ที่ตั้ง : แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-0-0.70
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-50
ที่ตั้ง : โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-95.60
ที่ตั้ง : บางนาค เมือง นราธิวาส
ดูรายละเอียด


ประเภท : อื่น
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-0-9.80
ที่ตั้ง : คลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (36)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1124)
+ บ้าน (463)
+ อื่น (15)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (382)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อื่นหลุดจำนอง อื่นธนาคารยึด เช็คอื่นติดธนาคาร ค้นหาอื่นติดธนาคาร ขายอื่นติดธนาคาร ประกาศขายอื่นกรมบังคับคดี