ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายขายอาคารประเภทอื่นๆ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-3-98.00
ที่ตั้ง : หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-73.10
ที่ตั้ง : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-1-43.00
ที่ตั้ง : ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-88.00
ที่ตั้ง : บ้านโฉลง บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 64-0-32.30
ที่ตั้ง : หนองบัว บ้านค่าย ระยอง


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-56.80
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-3-64.00
ที่ตั้ง : ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-1-41.00
ที่ตั้ง : หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 38-3-47.50
ที่ตั้ง : (บ้านใหม่) เมืองปทุมธานี ปทุมธานี


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-38.40
ที่ตั้ง : (ช้างเผือก) เมือง เชียงใหม่


ประเภทสินทรัพย์

+ (454)
+ Apartment (1)
+ Condominium (61)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1551)
+ บ้าน (319)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (482)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารประเภทอื่นๆหลุดจำนอง อาคารประเภทอื่นๆธนาคารยึด เช็คอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ค้นหาอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ขายอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ประกาศขายอาคารประเภทอื่นๆกรมบังคับคดี