ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายขายอาคารประเภทอื่นๆ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-3-98.00
ที่ตั้ง : หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-1-43.00
ที่ตั้ง : ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-88.00
ที่ตั้ง : บ้านโฉลง บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 71-1-16.00
ที่ตั้ง : หนองบัว บ้านค่าย ระยอง


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-56.80
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-3-64.00
ที่ตั้ง : ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-1-41.00
ที่ตั้ง : หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 39-3-10.00
ที่ตั้ง : เมืองปทุมธานี (เชียงราก) ปทุมธานี


ประเภท : อาคารประเภทอื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-3-55.00
ที่ตั้ง : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (13)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1468)
+ บ้าน (152)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (392)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารประเภทอื่นๆหลุดจำนอง อาคารประเภทอื่นๆธนาคารยึด เช็คอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ค้นหาอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ขายอาคารประเภทอื่นๆติดธนาคาร ประกาศขายอาคารประเภทอื่นๆกรมบังคับคดี