ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารที่ทำการสาขา สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร
ขายขายอาคารที่ทำการสาขา สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 18 รายการ


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-9.00
ที่ตั้ง : ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-48.90
ที่ตั้ง : วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-64.30
ที่ตั้ง : พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-22.00
ที่ตั้ง : บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-34.00
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-96.50
ที่ตั้ง : ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-61.90
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32.70
ที่ตั้ง : สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-14.00
ที่ตั้ง : ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70.90
ที่ตั้ง : เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-32.30
ที่ตั้ง : บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-76.00
ที่ตั้ง : หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-72.00
ที่ตั้ง : บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.60
ที่ตั้ง : ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-1.00
ที่ตั้ง : หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-24.80
ที่ตั้ง : สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


ประเภท : อาคารที่ทำการสาขา
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-75.00
ที่ตั้ง : ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร


ประเภทสินทรัพย์

+ (454)
+ Apartment (1)
+ Condominium (61)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1551)
+ บ้าน (319)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (482)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารที่ทำการสาขาหลุดจำนอง อาคารที่ทำการสาขาธนาคารยึด เช็คอาคารที่ทำการสาขาติดธนาคาร ค้นหาอาคารที่ทำการสาขาติดธนาคาร ขายอาคารที่ทำการสาขาติดธนาคาร ประกาศขายอาคารที่ทำการสาขากรมบังคับคดี