ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายอาคาร คสล. สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-19.00
ที่ตั้ง : บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-32.00
ที่ตั้ง : คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-37.00
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-31.70
ที่ตั้ง : กุดป่อง เมืองเลย เลย


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-79.40
ที่ตั้ง : มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2399)
+ บ้าน (309)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (8)
+ โกดัง (577)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคาร คสล.หลุดจำนอง อาคาร คสล.ธนาคารยึด เช็คอาคาร คสล.ติดธนาคาร ค้นหาอาคาร คสล.ติดธนาคาร ขายอาคาร คสล.ติดธนาคาร ประกาศขายอาคาร คสล.กรมบังคับคดี