ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคาร คสล. สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร
ขายขายอาคาร คสล. สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 13 รายการ


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-1.00
ที่ตั้ง : คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-20.00
ที่ตั้ง : บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-87.00
ที่ตั้ง : ป่าตึง แม่จัน เชียงราย


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.20
ที่ตั้ง : ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-61.00
ที่ตั้ง : สันทรายงาม เทิง เชียงราย


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-50.40
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-80.00
ที่ตั้ง : บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-29.00
ที่ตั้ง : ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-62.00
ที่ตั้ง : ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-0.00
ที่ตั้ง : ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-16.00
ที่ตั้ง : พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-18.90
ที่ตั้ง : มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี


ประเภทสินทรัพย์

+ (386)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (1743)
+ บ้าน (519)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (2)
+ โกดัง (505)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคาร คสล.หลุดจำนอง อาคาร คสล.ธนาคารยึด เช็คอาคาร คสล.ติดธนาคาร ค้นหาอาคาร คสล.ติดธนาคาร ขายอาคาร คสล.ติดธนาคาร ประกาศขายอาคาร คสล.กรมบังคับคดี