ค้นหาสินทรัพย์

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคาร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร
ขายขายอาคาร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : อาคาร
ราคา : 750,000
ขนาด : 5-1-15.3
ที่ตั้ง : •ศรีวิชัย •ลี้ •ลำพูน


ประเภท : อาคาร
ราคา : 5,160,000
ขนาด : 0-2-50
ที่ตั้ง : •บึงพระ •เมืองพิษณุโลก •พิษณุโลก


ประเภท : อาคาร
ราคา : 7,060,000
ขนาด : 1-0-0
ที่ตั้ง : •ท่าผา •บ้านโปง •ราชบุรี


ประเภท : อาคาร
ราคา : 7,710,000
ขนาด : 0-1-88
ที่ตั้ง : •กาฬสินธุ์ •เมืองกาฬสินธุ์ •กาฬสินธุ์


ประเภท : อาคาร
ราคา : 9,800,000
ขนาด : 0-3-71.5
ที่ตั้ง : •เกษตรวิสัย •เกษตรวิสัย •ร้อยเอ็ด


ประเภท : อาคาร
ราคา : 14,000,000
ขนาด : 0-0-81.4000000
ที่ตั้ง : •อ้อมใหญ่ •สามพราน นครปฐม


ประเภท : อาคาร
ราคา : 330,000,000
ขนาด : 41-1-30.6
ที่ตั้ง : •บ้านปง •หางดง •เชียงใหม่


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (3005)
+ บ้าน (525)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (583)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารหลุดจำนอง อาคารธนาคารยึด เช็คอาคารติดธนาคาร ค้นหาอาคารติดธนาคาร ขายอาคารติดธนาคาร ประกาศขายอาคารกรมบังคับคดี