ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายขายห้องแถว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 28 รายการ


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0 ไร่
ที่ตั้ง : พุกร่าง พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-63 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อพลอย บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.40
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-77.10
ที่ตั้ง : - หาดสำราญ ตรัง
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.10
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.40
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40
ที่ตั้ง : พนม พนม สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18 ไร่
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-37.50
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52
ที่ตั้ง : สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44.60
ที่ตั้ง : พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26
ที่ตั้ง : หมากแข้ง เมือง อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-42
ที่ตั้ง : สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-88
ที่ตั้ง : ฉาง นาทวี สงขลา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-91.10
ที่ตั้ง : ประทาย ประทาย นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-13
ที่ตั้ง : หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-28
ที่ตั้ง : นางัว น้ำโสม อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.40
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (36)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1124)
+ บ้าน (463)
+ อื่น (15)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (382)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ห้องแถวหลุดจำนอง ห้องแถวธนาคารยึด เช็คห้องแถวติดธนาคาร ค้นหาห้องแถวติดธนาคาร ขายห้องแถวติดธนาคาร ประกาศขายห้องแถวกรมบังคับคดี