ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายร้านค้า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 33 รายการ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.20
ที่ตั้ง : มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : สวาท เลิงนกทา ยโสธร


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.10
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-8.01
ที่ตั้ง : มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-95.00
ที่ตั้ง : โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45.00
ที่ตั้ง : ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-3.00
ที่ตั้ง : สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-47.00
ที่ตั้ง : สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.00
ที่ตั้ง : ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : พระยืน พระยืน ขอนแก่น


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-25.00
ที่ตั้ง : ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-39.20
ที่ตั้ง : ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-36.00
ที่ตั้ง : ต้า ขุนตาล เชียงราย


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-84.00
ที่ตั้ง : ก้อ ลี้ ลำพูน


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-30.00
ที่ตั้ง : หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-56.00
ที่ตั้ง : ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-78.00
ที่ตั้ง : หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-40.00
ที่ตั้ง : จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-94.00
ที่ตั้ง : โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2399)
+ บ้าน (309)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (8)
+ โกดัง (577)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ร้านค้าหลุดจำนอง ร้านค้าธนาคารยึด เช็คร้านค้าติดธนาคาร ค้นหาร้านค้าติดธนาคาร ขายร้านค้าติดธนาคาร ประกาศขายร้านค้ากรมบังคับคดี