ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายฟาร์ม สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 28 รายการ


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 1,165,000 บาท
ขนาด : 3-0-77.00
ที่ตั้ง : บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 2,497,000 บาท
ขนาด : 2-1-10.10
ที่ตั้ง : แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 2,563,000 บาท
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองแสง ปากพลี นครนายก
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 2,700,000 บาท
ขนาด : 3-1-21.00
ที่ตั้ง : พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 3,571,000 บาท
ขนาด : 3-1-20.00
ที่ตั้ง : แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 4,765,000 บาท
ขนาด : 2-0-48.10
ที่ตั้ง : บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 5,374,000 บาท
ขนาด : 6-2-26.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 5,855,000 บาท
ขนาด : 25-2-65.00
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 6,122,000 บาท
ขนาด : 15-2-59.00
ที่ตั้ง : ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 6,347,000 บาท
ขนาด : 4-3-58.00
ที่ตั้ง : พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 6,550,000 บาท
ขนาด : 9-2-46.00
ที่ตั้ง : กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 7,000,000 บาท
ขนาด : 30-1-0.00
ที่ตั้ง : เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 7,231,000 บาท
ขนาด : 12-0-0.00
ที่ตั้ง : หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 8,483,000 บาท
ขนาด : 12-2-84.00
ที่ตั้ง : ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 9,949,000 บาท
ขนาด : 7-3-46.00
ที่ตั้ง : บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 10,682,000 บาท
ขนาด : 18-0-77.00
ที่ตั้ง : นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 11,335,000 บาท
ขนาด : 17-1-89.00
ที่ตั้ง : มะกอก ป่าซาง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 11,410,000 บาท
ขนาด : 18-1-32.00
ที่ตั้ง : น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 12,079,000 บาท
ขนาด : 36-2-88.00
ที่ตั้ง : พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 14,395,000 บาท
ขนาด : 31-0-93.00
ที่ตั้ง : เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ฟาร์มหลุดจำนอง ฟาร์มธนาคารยึด เช็คฟาร์มติดธนาคาร ค้นหาฟาร์มติดธนาคาร ขายฟาร์มติดธนาคาร ประกาศขายฟาร์มกรมบังคับคดี