ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายที่เกษตร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 31 รายการ


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 822,000 บาท
ขนาด : 19 ไร่2 งาน24.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 838,000 บาท
ขนาด : 6 ไร่16.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 935,000 บาท
ขนาด : 6 ไร่1 งาน44.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 976,000 บาท
ขนาด : 3 ไร่3 งาน49.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,001,000 บาท
ขนาด : 19 ไร่20.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เลาขวัญ กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,236,000 บาท
ขนาด : 5 ไร่3 งาน53.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - บ้านโฮ่ง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,260,000 บาท
ขนาด : 20 ไร่
ที่ตั้ง : - ครบุรี นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,309,000 บาท
ขนาด : 4 ไร่61.20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,558,000 บาท
ขนาด : 2 ไร่2 งาน11.30 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 1,689,000 บาท
ขนาด : 40 ไร่80.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 2,117,000 บาท
ขนาด : 28 ไร่3 งาน20.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 2,400,000 บาท
ขนาด : 9 ไร่35.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 2,929,000 บาท
ขนาด : 8 ไร่1 งาน28.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 3,022,000 บาท
ขนาด : 4 ไร่3 งาน62.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 3,322,000 บาท
ขนาด : 9 ไร่1 งาน74.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 3,471,000 บาท
ขนาด : 15 ไร่3 งาน10.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 3,705,000 บาท
ขนาด : 22 ไร่19.20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 4,533,000 บาท
ขนาด : 9 ไร่3 งาน24.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 5,740,000 บาท
ขนาด : 54 ไร่2 งาน64.20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่เกษตร
ราคา : 6,359,000 บาท
ขนาด : 36 ไร่50.80 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่เกษตรหลุดจำนอง ที่เกษตรธนาคารยึด เช็คที่เกษตรติดธนาคาร ค้นหาที่เกษตรติดธนาคาร ขายที่เกษตรติดธนาคาร ประกาศขายที่เกษตรกรมบังคับคดี