ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 711 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 138,000 บาท
ขนาด : 0-0-45.30
ที่ตั้ง : หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 167,000 บาท
ขนาด : 2-2-59.00
ที่ตั้ง : ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 171,000 บาท
ขนาด : 0-1-71.00
ที่ตั้ง : ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 180,000 บาท
ขนาด : 0-0-70.00
ที่ตั้ง : บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 183,000 บาท
ขนาด : 0-1-6.00
ที่ตั้ง : กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 191,000 บาท
ขนาด : 0-2-38.00
ที่ตั้ง : เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 215,000 บาท
ขนาด : 1-3-14.00
ที่ตั้ง : ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 231,000 บาท
ขนาด : 1-0-39.60
ที่ตั้ง : เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 233,000 บาท
ขนาด : 0-0-88.00
ที่ตั้ง : โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
ดูรายละเอียดประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 262,000 บาท
ขนาด : 0-1-85.00
ที่ตั้ง : ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 264,000 บาท
ขนาด : 2-2-4.00
ที่ตั้ง : นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 270,000 บาท
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 280,000 บาท
ขนาด : 1-1-60.00
ที่ตั้ง : ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 285,000 บาท
ขนาด : 1-1-41.00
ที่ตั้ง : เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 286,000 บาท
ขนาด : 0-3-24.00
ที่ตั้ง : น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 287,000 บาท
ขนาด : 1-2-81.00
ที่ตั้ง : น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 294,000 บาท
ขนาด : 1-3-70.00
ที่ตั้ง : แม่สลิด บ้านตาก ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 298,000 บาท
ขนาด : 3-2-17.00
ที่ตั้ง : ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
ดูรายละเอียดประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี