ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายที่ดินจัดสรร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 14 รายการ


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-39.00
ที่ตั้ง : สามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 831,600 บาท
ขนาด : 0-0-84.00
ที่ตั้ง : โคกช้าง บางไทร อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 843,150 บาท
ขนาด : 0-0-80.30
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 846,300 บาท
ขนาด : 0-0-80.60
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 891,000 บาท
ขนาด : 0-0-90.00
ที่ตั้ง : โคกช้าง บางไทร อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 897,750 บาท
ขนาด : 0-0-85.50
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 1,302,000 บาท
ขนาด : 0-1-24.00
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 1,357,200 บาท
ขนาด : 0-1-4.40
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 2,359,100 บาท
ขนาด : 0-1-52.20
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 3,130,000 บาท
ขนาด : 0-2-37.00
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 3,720,000 บาท
ขนาด : 0-2-82.00
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 4,650,000 บาท
ขนาด : 0-3-10.00
ที่ตั้ง : นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 28,623,400 บาท
ขนาด : 11-0-3.60
ที่ตั้ง : โคกแย้ หนองแค สระบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : 74,488,400 บาท
ขนาด : 26-2-41.20
ที่ตั้ง : โคกแย้ หนองแค สระบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (33)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1140)
+ บ้าน (453)
+ อื่น (14)
+ แฟลต (1)
+ โกดัง (352)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินจัดสรรหลุดจำนอง ที่ดินจัดสรรธนาคารยึด เช็คที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ค้นหาที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ขายที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินจัดสรรกรมบังคับคดี