ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายขายที่ดินจัดสรร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.30
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.60
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-85.50
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-24.00
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-4.40
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-52.20
ที่ตั้ง : บ้านแป้ง บางปะอิน อยุธยา


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-37.00
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินจัดสรร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-10.00
ที่ตั้ง : นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม


ประเภทสินทรัพย์

+ (454)
+ Apartment (1)
+ Condominium (61)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1551)
+ บ้าน (319)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (482)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินจัดสรรหลุดจำนอง ที่ดินจัดสรรธนาคารยึด เช็คที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ค้นหาที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ขายที่ดินจัดสรรติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินจัดสรรกรมบังคับคดี