ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงไทย

ต้องการแสดงราคา
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดราชบุรี

ค้นพบ 86 รายการประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21
ที่ตั้ง : ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-20
ที่ตั้ง : ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0
ที่ตั้ง : ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ราชบุรี
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-45.2
ที่ตั้ง : ตำบลหินกอง อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-22.1
ที่ตั้ง : ตำบลหินกอง อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21
ที่ตั้ง : ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-89
ที่ตั้ง : ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44
ที่ตั้ง : ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-42
ที่ตั้ง : ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-89
ที่ตั้ง : ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44
ที่ตั้ง : ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรี
ดูรายละเอียด
ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0
ที่ตั้ง : ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ราชบุรี
ดูรายละเอียด
อำเภอในจังหวัดราชบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (36)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1108)
+ บ้าน (457)
+ อื่น (16)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (382)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดราชบุรี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดราชบุรี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดราชบุรี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดราชบุรี