ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หลุดจำนอง ธนาคารยึด

ค้นพบ 14,372 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,530,000 บาท
ขนาด : 54.40 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - นิคมพัฒนา ระยอง
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 330,000 บาท
ขนาด : 29.96 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 249,000 บาท
ขนาด : 32.30 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 154,000 บาท
ขนาด : 22.75 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 138,000 บาท
ขนาด : 22.75 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - คลองหลวง ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 138,000 บาท
ขนาด : 22.75 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - คลองหลวง ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 634,000 บาท
ขนาด : 36.00 ตร.ม.
ที่ตั้ง : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 594,000 บาท
ขนาด : 36.00 ตร.ม.
ที่ตั้ง : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 470,000 บาท
ขนาด : 31.59 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 903,000 บาท
ขนาด : 68.36 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1615.00 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - บางพลี สมุทรปราการ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 411,000 บาท
ขนาด : 31.11 ตร.ม.
ที่ตั้ง : - เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : 1,320,000 บาท
ขนาด : 1 ไร่80.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - แม่ออน เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,557,000 บาท
ขนาด : 208.70 ตร.ม.
ที่ตั้ง : หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,925,000 บาท
ขนาด : 51.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ดูรายละเอียด


ประเภท : อพาร์ตเมนท์
ราคา : 23,114,000 บาท
ขนาด : 1 ไร่1 งาน42.30 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : 1,105,000 บาท
ขนาด : 1 ไร่3 งาน1.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - คลองหลวง ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : 274,000 บาท
ขนาด : 60.00 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - หนองเสือ ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี