ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด

ค้นพบ 410 รายการ


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100-3-29-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-49.3-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-49.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-2-63-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0-26.25 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0-26.25 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0-26.25 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : --- (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง :


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ


ประเภท : เครื่องจักร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา


ประเภท : โรงสี
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-0-75-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-0-45.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-38.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.3-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เขากอบ ห้วยยอด ตรัง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-83.5-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-19-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา


ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี