ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ต้องการแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด

ค้นพบ 1,889 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-64.5 ไร่
ที่ตั้ง : หน้าเมือง เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-79.4 ไร่
ที่ตั้ง : บางเตย สามพราน จังหวัดนครปฐม


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16.9 ไร่
ที่ตั้ง : กะรน เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5 ไร่
ที่ตั้ง : กะรน เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-13.3 ไร่
ที่ตั้ง : หย่วน เชียงคำ จังหวัดพะเยา


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 26.24 ตร.ม.
ที่ตั้ง : หมากแข้ง เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29.82 ตร.ม.
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 43.45 ตร.ม.
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-3-15 ไร่
ที่ตั้ง : บัวบาน ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-2-68.1 ไร่
ที่ตั้ง : บัวบาน บางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66 ไร่
ที่ตั้ง : โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66.8 ไร่
ที่ตั้ง : รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-62.9 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-2.7 ไร่
ที่ตั้ง : ป่าพะยอม ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40 ไร่
ที่ตั้ง : ท่ายาง ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24 ไร่
ที่ตั้ง : โคกหล่อ เมืองตรัง จังหวัดตรัง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24 ไร่
ที่ตั้ง : โคกหล่อ เมืองตรัง จังหวัดตรัง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25.2 ไร่
ที่ตั้ง : ท่าศาลา ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84 ไร่
ที่ตั้ง : กะทู้ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี