ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารออมสิน

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารออมสิน หลุดจำนอง ธนาคารยึด

ค้นพบ 5,020 รายการ


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,850,000
ขนาด : 0-0-37.6
ที่ตั้ง : ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 830,000
ขนาด : 0-2-88
ที่ตั้ง : ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,650,000
ขนาด : 0-0-86
ที่ตั้ง : กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 4,300,000
ขนาด : 0-1-71
ที่ตั้ง : กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-24
ที่ตั้ง : บางภาษี บางเลน นครปฐม


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,450,000
ขนาด : 2-1-90
ที่ตั้ง : คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 330,000
ขนาด : 0-1-5
ที่ตั้ง : ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,100,000
ขนาด : 0-0-16.4
ที่ตั้ง : ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,900,000
ขนาด : 0-0-80
ที่ตั้ง : - สนามชัย ฉะเชิงเทรา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 0-0-54
ที่ตั้ง : บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,700,000
ขนาด : 0-0-20.7
ที่ตั้ง : ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,450,000
ขนาด : 0-1-24
ที่ตั้ง : บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 0-0-39
ที่ตั้ง : กระสัง กระสัง บุรีรัมย์


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,300,000
ขนาด : 0-0-56.8
ที่ตั้ง : ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 8,200,000
ขนาด : 0-0-44
ที่ตั้ง : บึง ศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,100,000
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-35
ที่ตั้ง : ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 5,100,000
ขนาด : 0-0-24.3
ที่ตั้ง : คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 470,000
ขนาด : 0-1-31
ที่ตั้ง : นาปรัง ปง พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,700,000
ขนาด : 0-0-18.1
ที่ตั้ง : บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา


ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารออมสิน บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารออมสิน ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี