ขายอาคารพาณิชย์ ของ ธนาคารกรุงไทย

อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง ธ.ธนาคารกรุงไทย แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย ตำบลเวียงใต้

ประเภท : อาคารพาณิชย์
รหัสสินทรัพย์ : 63NN011500600
เลขที่โฉนด : 10727
ขนาด : 0-0-39
ราคา : ราคาพิเศษติดต่อธนาคาร
ที่ตั่ง : ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน
เจ้าของสินทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
ชมวันนี้ 1 ชมรวม 33 ครั้ง

สนใจสินทรัพย์นี้ กดที่นี่


อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตำบลในอำเภอปาย

สินทรัพย์ใกล้เคียง

ประเภท : อาคารพาณิชย์
ขนาด : 0-0-71.40
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 204 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายแม่มาลัย-แม่ฮ่องสอน เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

ประเภท : อาคารพาณิชย์
ขนาด : 0-0-32.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 236/1,236/2 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายแม่มาลัย - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ทล.1095) เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 0-2-0
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

ประเภท : อาคารพาณิชย์
ขนาด : 0-0-46.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 319/14-15 หมู่ 8 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายแม่มาลัย - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ทล.1095) เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

ประเภท : อาคารพาณิชย์
ขนาด : 0-0-30.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 15/28-29 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ข้างตลาดแสงทองอร่าม ถนน แสงทองอร่าม เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-64.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 248 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายแม่มาลัย - แม่ฮ่องสอน (ทล.1095) เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

ดูเพิ่มเติม

อาคารพาณิชย์หลุดจำนองธนาคารกรุงไทย อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด เวียงใต้ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร เวียงใต้ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร เวียงใต้ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน