ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของ ธนาคารกรุงไทย

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลุดจำนอง ธ.ธนาคารกรุงไทย สงขลา อำเภอสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์

ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินทรัพย์ : 62SS010202728
เลขที่โฉนด : 55417
ขนาด : 0-1-6
ราคา : ราคาพิเศษติดต่อธนาคาร
ที่ตั่ง : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา
เจ้าของสินทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
ชมวันนี้ 1 ชมรวม 60 ครั้ง

สนใจสินทรัพย์นี้ กดที่นี่


อำเภอในจังหวัดสงขลา


ตำบลในอำเภอสะเดา

สินทรัพย์ใกล้เคียง

ประเภท : อาคารโรงงาน
ขนาด : 55-2-35.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 43/6 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บ้านปาดังเบซาร์-สี่แยกพัฒนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 1-0-63.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 28/2 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บ้านตะโล๊ะ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 0-0-40
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 50ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

ดูเพิ่มเติม

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลุดจำนองธนาคารกรุงไทย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างธนาคารยึด ปาดังเบซาร์ สะเดา จังหวัดสงขลา เช็คที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดธนาคาร ปาดังเบซาร์ สะเดา จังหวัดสงขลา ค้นหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดธนาคาร ปาดังเบซาร์ สะเดา จังหวัดสงขลา ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรมบังคับคดี ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา