ขายโกดัง ของ ธนาคารกสิกรไทย

โกดังหลุดจำนอง ธ.ธนาคารกสิกรไทย พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ

ประเภท : โกดัง
รหัสสินทรัพย์ :
เลขที่โฉนด : 3812
ขนาด : 25-3-86.70
ราคา : ราคาพิเศษติดต่อธนาคาร
ที่ตั่ง : เลขที่ 164/1 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายตะพานหิน - บางมูลนาก (ทล.1118) ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
รายละเอียด : โกดังเก็บสินค้า อายุอาคาร 12 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 11 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 30x40 ม. ลึก 3 ม.(เนื้อทีประมาณ 0-3-00 ไร่)เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
เจ้าของสินทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย
ชมวันนี้ 2 ชมรวม 98 ครั้ง


สนใจสินทรัพย์นี้ กดที่นี่


อำเภอในจังหวัดพิจิตร


ตำบลในอำเภอตะพานหิน

สินทรัพย์ใกล้เคียง

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-0.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 77 หมู่ 7 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายบ้านงิ้วราย - บ้านวังสำโรง(พจ.3003) กม.1+00 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : ที่ดินเปล่า
ขนาด : 2-1-79
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 100ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 100ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-80.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/5 หมู่ 9 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ (สาธารณประโยชน์) ถนน สายตะพานหิน - วังสำโรง (ทล.1070) ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-0.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ ไม่ติดเลขที่ อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายตะพานหิน - วังสำโรง (ทล.1070) ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ประเภท : โรงพยาบาล
ขนาด : 12-3-44
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

ดูเพิ่มเติม

โกดังหลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย โกดังธนาคารยึด ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เช็คโกดังติดธนาคาร ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ค้นหาโกดังติดธนาคาร ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขายโกดังติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน พิจิตร